Specifikace tréninkových skupin

POKROČILÝ – Intenzivní trénink v menší tréninkové skupině max 6 osob, pro komplexní hráče kteří mají zvládnuté volejbalové dovednosti. Trénink zaměřený na herní činnost dvojice a taktiku hry

MÍRNĚ POKROČILÝ – Trénink pro amatérské hráče s volejbalovými základy. Trénink zaměřený na herní činnost jednotlivce a herní činnost dvojic.

ZAČÁTEČNÍK – Trénink pro začátečníky a nevolejbalisty. Zaměření na základní techniky, odbytí obouruč spodem (bagr), odbytí obouruč vrchem (prsty), servis, lob. Vše hravou formou.


pouze příštích 30 dní
Bez omezení času